Novice

15.05.2020

NOVO! Objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo parkirišča pri Blejskem gradu v upravljanje

Bled,  15.5.2020
Št. 478- 48/2020 
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo parkirišča pri Blejskem gradu v upravljanje

 

Zavod za kulturo Bled (v nadaljevanju upravljalec) ima v upravljanju zemljiške parcele št. 388/2, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6, ki predstavljajo parkirišče in obrobna parkirišča na Blejskem gradu (Parkirišče 1) vse k.o. Bled.

 

Parkirišče 1 pri Blejskem gradu bo upravljalec dal v upravljanje. Na parkirišču bo gospodarski subjekt (v nadaljevanju ponudnik) usmerjal vozila, skrbel za urejen izgled parkirišča in  v svojem imenu za svoj račun obračunaval parkirnino,  upravljalcu bo plačeval dogovorjeni pavšal.

 

Prosimo, da nam zainteresirani ponudniki, ki so usposobljeni za opisano delo, do ponedeljka, 1. 6. 2020 na naslov Zavod za kulturo Bled, cesta svobode 11, 4260 Bled, pošljejo vlogo. Na vlogi naj bo označeno VLOGA ZA PARKIRIŠČE – NE ODPIRAJ.

 

Ponudnik mora izkazovati:

  • 2 leti izkušenj na področju za katerega se sklepa pogodba,
  • zagotavljati mora zadostno število kadra za upravljanje s parkiriščem,
  • zagotavljati mora znanje vsaj angleškega jezika kadra, ki kontaktira z vozniki,
  • mora imeti urejeno izdajanje računov za parkirnino.

 

Ponudniki bodo elektronsko obveščeni o izidu najkasneje v 5 dneh od roka za oddajo vlog. Z njimi bo upravljalec izvedel pogajanja. Z izbranim ponudnikom bo sklenil pogodbo za upravljanje s parkiriščem do 31. 12. 2021.

 

Na vlogi naj bodo navedeni tudi kontaktni podatki (ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov).

 

Tukaj si preberite celotno besedilo namere (pdf).

 

 

 
   
www.slovenia.info www.bled.si www.facebook.si www.twitter.com www.youtube.com www.forsquare.com www.wikipedia.org www.tripadvisor.co.uk