Zapri meni
Zapri meni
SIEN DE IT
Kontakt
Preklop
Galerija STOLP,

Andrej Ciuha: Moč slik in besed

V Galeriji STOLP avgusta gostimo slikarsko razstavo Andreja Ciuhe. Spodaj si preberite več o umetniku.

Andrej Ciuha, magister prava, managementa nepremičnin in diplomirani ekonomist je izdal dve uspešni pesniški zbirki; prvo, Ti si tako lepa, leta 2004 in drugo, Črni in beli biseri, leta 2012. Povabili so ga, da je svoje pesmi predstavil v reviji Mentor in Apokalipsa ter v literarnih nokturnih Prvega programa radia Slovenija.

Leta 2014 sta se njegov ustvarjalni interes in navdih s področja poezije preusmerila na likovno umetnost in Andrej Ciuha je začel slikati. Za navdih si je sprva izbral nekatere izmed svojih pesmi, izpostavil vsebinsko najbolj odločilne verze, jih umestil v likovno kompozicijo ter jih vpisal direktno na sliko. Čeprav motive za svoje slike velikokrat črpa iz lastnih pesmi in jih ilustrira, ni vedno tako; polovica razstavljenih del namreč nima navezave nanje. Morda se bodo pesmi porodile kasneje, ko bodo slike postale navdih zanje in ne obratno.

Slike Andreja Ciuhe so večje od knjižnih formatov pesniških zbirk, torej ne gre za ilustriranje v razmerju 1 : 1, pač pa za bistveno večje formate likovnih del, ki so povsem samostojni tudi brez pesmi, četudi so nekatera dela od njih soodvisna. Prepoznavni motivi na slikah vzbujajo asociativne povezave, vendar je njihova vsebina oziroma ikonografija izjemno kompleksna (ni basen niti alegorija), zato jo je avtor posebej izpostavil in obrazložil v dopolnilni zloženki k razstavi. Gre za univerzalno vsebino globalnih razsežnosti, s poudarkom na slovenskih posebnostih, s katerimi se lahko vsakdo identificira; še posebej z naukom zgodbe, ki nam ga avtor posreduje preko slike in pesmi oziroma samo preko slike. Takšni eksplicitni vsebinski poudarki v likovni umetnosti sodobnega časa niso pogosti. Tematska izhodišča so sicer določena, vendar dajejo na razpolago širši spekter asociativnih navezav, medtem ko je nauk, ki nam ga posreduje Andrej Ciuha jasen, eksakten in direkten, postavlja nam ogledalo in pričakuje našo opredelitev, odgovor ali vsaj komentar. Problematika, ki jo izpostavlja je vedno aktualna in globalna hkrati ter izhaja iz psihologije in “pokvarljivosti” človeka; njegove nečimrnosti, razvad, pehanja po dobičku, kulture obnašanja, etike … Od tod tudi prisotnost živali v slikarjevih delih. Te imajo vedno simboličen pomen, saj so njihove lastnosti primerljive s človeškimi in ustrezajo samosvoji slikarjevi prezentaciji vsebine. Prepoznavni gradniki kompozicije so v slikah Andreja Ciuhe vedno simbolno konotirani in uravnoteženo razvrščeni znotraj slikovnega polja. Dela, narejena v tehniki akrila so kompozicijsko jasna, uravnotežena, izrazitih barv in barvnih kombinacij ter jih slogovno ne moremo umestiti zgolj v en sam okvir. V njih sicer prepoznavamo formo stripa (Plavi plešci), Boschevsko podajanje vsebine in poigravanje z njo (Kolo sreče, Sodna evolucija), simbolizem (Izbira lepote)…, vendar je odločitev za slogovno predstavitev motiva bolj intuitivna ter sledi avtorjevim občutkom in namenu, kako čim bolj nazorno in večplastno predstaviti izbrano vsebino. Takšnih neuravnovešenosti, krivic in neumnosti, na katere opozarja Andrej Ciuha, pa ostaja žal v družbi in državi na pretek in tisti, ki opozarjajo nanje so redki in pogumni posamezniki /-ce, ki jim je mar za spremembe in se na dogajanja v družbi ne odzovejo pasivno, kot reagira v takšnih primerih večina, zamahne z roko in reče: “Saj se ne da nič spremeniti”. Zato, postanimo sprememba, ki si jo želimo!

Zapisala Nuša Podgornik, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka
Ogled razstave je mogoč ob plačilu vstopnine na grad.